Kiểm soát chất lượng

APLUS có hơn 100 thiết bị thử nghiệm và hàng trăm dự án thử nghiệm, trong suốt Quá trình lựa chọn nguyên liệu thô-Kỹ thuật nguyên mẫu-Kiểm tra-Sản xuất.

Phòng thí nghiệm nguyên liệu

Phòng thí nghiệm chức năng

Đặt phòng thí nghiệm

Phòng phân tích RoHS

Phòng phân tích thành phần

Phòng thí nghiệm môi trường

Phòng thí nghiệm mô phỏng giao thông vận tải

Thử nghiệm phun muối chính xác

Máy kiểm tra thời tiết UV

Máy kiểm tra nhiệt ẩm xen kẽ cao và thấp

Máy kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi có thể lập trình

Máy mài rung

Với những trang thiết bị tiên tiến, phương pháp quản lý hàng đầu và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của sản phẩm và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng.