Quy tắc của Vương quốc Anh đối với các sản phẩm Vaping là gì

2022-11-07

· Only those aged 18 and over can buy vapes or e-cigarettes

·

·

·

·

  (MHRA) before they can be sold in the UK. Search up brands on the trang web MHRA.

·

·Sơ đồ thẻ vàng

·