Thuốc lá điện tử và thuốc lá có hương vị sẽ bị cấm vào năm 2024

2022-12-18

Sắc lệnh mới cấm bán tất cả các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị—có hoặc không có nicotin—cũng như các sản phẩm có hương vị có rủi ro thấp khác như túi nicotin và thuốc hít. Nó cũng cấm các sản phẩm thuốc lá dễ cháy có hương vị, bao gồm cả thuốc lá bạc hà. Có một sự miễn trừ đối với thuốc lá hookah được tiêu thụ bên trong các quán bar hookah được cấp phép.

Dự luật được thúc đẩy bởi

Liên minh điều hành quy trình từ đầu đến cuối—thiết lập chương trình nghị sự, kiểm soát thông điệp, phổ biến các sự kiện và số liệu, đồng thời khuyến khích các hãng tin địa phương, sở y tế thành phố, trường học, nhà thờ và các nhóm cộng đồng xem nhóm như một đối tác hữu ích.

Với dân số hơn 900.000 cư dân, Columbus là thành phố lớn nhất ở Ohio (tiểu bang đông dân thứ bảy). Đây là thủ phủ của bang, và là trụ sở của Đại học bang Ohio và sáu công ty trong danh sách Fortune 500.